hr en

Značajniji uspješno odrađeni poslovi:

Godina Investitor Građevina Opis posla
 
2010. Opća bolnica Vukovar Rekonstrukcija i dogradnja glavne bolničke zgrade Stručni nadzor
2010. Bonavia d.o.o. Osijek Hala za proizvodnju namještaja Glavni projekt
2011. Etanol Osijek d.o.o. Industrijska građevina tvornice etanola Osijek Glavni projekt
2011. Furnir Otok d.o.o. Gospodarska građevina za preradu drveta i proizvodnju furnira
Projekt tehnoloških instalacija i kotlovnice
Stručni nadzor
2011. Tvornica šećera Osijek Priključak i razvod pare u tvornici šećera Osijek Izvedbeni projekt
2012. Komunalije d.o.o. Ilok Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Iloka Stručni nadzor
2012. Hrvatski restauratorski zavod Gradski muzej Vukovar u kompleksu dvorca Eltz Stručni nadzor
2013. Mesna industrija Ravlić d.o.o. Klaonica i prerada mesa, Petrijevci Glavni projekt i stručni nadzor
2013. Komunalno-Bilje d.o.o. Sustav odvodnje otpadnih voda južne Baranje Stručni nadzor
2014. Nexus panonia d.o.o. Donji Miholjac Stambeno poslovna građevina Stručni nadzor
2014. Agencija za obnovu osječke Tvrđe Obnova komunalne infrastrukture osječke Tvrđe Glavni projekt
2015KBC OsijekHidroforska stanica – uređaj za povećanje tlakaIzvedbeni projekt
2015.Grad ViroviticaRekonstrukcija i obnova parka u ViroviticiGlavni i Izvedbeni projekt
2015.A.D.M. obrt za PTUKlaonica papkaraGlavni projekt
2015.Belje d.d.Strojni park i serviz vozilaGlavni projekt
2015.Meggle Hrvatska d.o.o.Rekonstrukcija pogona za proizvodnju siraGlavni i Izvedbeni projekt
2016.Simental Commerce d.o.o.Mala klaonica papkaraGlavni projekt
2016.Skupina investitoraStomatološka poliklinika i zubotehnički laboratorijGlavni projekt
2016.Belje d.d.Rekonstrukcija pogona za proizvodnju trajnih proizvoda od mesaGlavni i Izvedbeni projekt
2016.Grad BelišćeUređenje pristupnih površina između zgrada kulturne baštine i SPŽ u BelišćuGlavni projekt
2016.Župa sv. J. RadnikaIzgradnja župne crkve i pratećih sadržajaGlavni projekt
2016.Sveučilište J.J. Strossmayera u OsijekuIzgradnja zgrade građevinskog fakulteta u sveučilišnom kampusu u OsijekuStručni nadzor
2016.Tekija d.o.o.Izgradnja magistralnog cjevovoda Velika-Kaptol-KutjevoStručni nadzor
2016.Grad OsijekIzgradnja komunalne infrastrukture u EKO-Industrijskoj zoni NemetinStručni nadzor
2016.Hrvatske Ceste d.o.o.Izgradnja pješačkog nathodnika iznad južne obilaznice grada OsijekaStručni nadzor